Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Urszula Kobielus - Przewodnicząca komisji

Michał Jaworski - Zastępca Przewodniczącego komisja
Monika Ochnio - Sekretarz komisji
Dariusz Owczarczyk - Członek komisji
Stefan Gora - Członek komisji