Informujemy o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w sali 305 Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2024 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2024 roku.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
  7. Sprawy różne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 26 listopad 2023 17:41 Administrator