Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Garwolińskiego

  • KIEDY

    27 października 2023 (piątek)

    godz. 14:30

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
  3. Sprawy różne.