Informujemy o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego za rok szkolny 2022/2023.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
  5. Sprawy różne.    

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 26 listopad 2023 17:43 Administrator