Informujemy  o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w sali 305 Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Plan zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
  6. Sprawy różne.          

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 26 listopad 2023 17:47 Administrator