Informujemy o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
  5. Sprawy różne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 26 listopad 2023 17:48 Administrator