Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

 

Proponowany porządek obrad:

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2024 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2024 roku.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.
Sprawy różne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 26 listopad 2023 17:49 Administrator